Qəddar gecə

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Milad gecəsi ərəfəsində cinayətkarlar varlı ailəni soymaq məqsədilə qirov götürür. Bundan bir az öncə valideynlər qızlarına Şaxta Baba ilə əlaqə saxlamaq üçün ratsiya hədiyyə edirlər. Qız Şaxta Babanı quldurların dərsini vermək üçün çağırır.  
Daha çox