Üç pəhləvan. Hər gün rəşadət

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Igidlər hər gün, cədvəl üzrə, rəşadət göstərir. Gah knyazın tacının oğurlanmasını araşdırmaq, gah dostları sirli yuxular ailəmindən xilas etmək lazım olur, ya da Yuri adlı at Alyosha ilə ağıl savaşına çıxıb. Balaca macəra olmur, həm də bizim pəhləvanlarımız da balaca deyil.   
Daha çox