Superqanadlar

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Transformer təyyarə Cett və onun komandasının missiyası – bütün dünyadaki insanlara kömək etməkdir. Yeni hiyləgər düşmanları isə Yer kürəsini xaosa salmaq istəyir. Bu məqsədlə o böyük şəhərlərə öz robotlarını yollayır. Yalnız Cett, onun dostları və supersürət, supercəsarət və superdostluq onların qarşısını ala biləcək.  
Daha çox