Robokar Poli. Səhra sərgüzəştləri

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Cinn ölçüləri dəyişən cihaz yaradır və təsadüfən bütün komandanı kiçildir. Droni, Kiton və Səndi səhrada azmış Bakı xilas edirlər. Maya və Hanna isə çox nadir gül axtarışında şəhərə yollanıb qum fırtınasına düşürlər.  
Daha çox