QODZİLLA: MƏNFİ BİR

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
10:40
13:00
09:00
13:20
17:40
23:30
23:50
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
10:40
13:00
09:00
13:20
17:40
23:30
23:50
Müharibədən sonrakı Yaponiyada yeni terror təhlükəsi ortaya çıxır; Qodzilla. Viran qalmış insanlar sağ qala biləcəklərmi… mübarizə aparmağa qadirdilərmi?  
Daha çox